Podatki UM Urząd m.st. Warszawy

Strona startowa - podatki UM

Informacja

Od stycznia 2018r., dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Wszystkie deklaracje podatkowe można wypełnić korzystając z aktywnych formularzy PDF, które należy zapisać i wysłać jako załącznik do pisma ogólnego za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki: /USTWarszawa/skrytka ).

Deklarację na podatek leśny można wysłać elektronicznie poprzez platformę ePUAP, bezpośrednio z kreatora znajdującego się w zakładce Podatek Leśny. Osoby posiadające profil zaufany na ePuap mogą również wypełnić i przesłać do Urzędu deklaracje korzystając z funkcjonalności udostępnionych na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl

Należy pamiętać, że aby deklaracja została uznana za doręczoną elektronicznie powinna zostać potwierdzona podpisem elektronicznym (profilem zaufanym dostępnym na platformie ePUAP lub kwalifikowanym certyfikatem).

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i przynieść lub wysłać na adres właściwego Urzędu. Są one dostępne w poszczególnych zakładkach.

Udostępnione zostało również pilotażowe rozwiązanie dla podatników posiadających więcej niż jedną nieruchomość w Mieście st. Warszawa i rozliczających się w Biurze Podatków i Egzekucji przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, umożliwiające samoobsługę elektroniczną w zakresie sprawdzenia:
  • listy nieruchomości zgłoszonych do opodatkowania;
  • listy wysłanych deklaracji/informacji podatkowych;
  • stanu należności podatkowych i terminów płatności, zaległości oraz nadpłat.
Na portalu udostępniona została również możliwość dokonania płatności internetowych za należne podatki.

Przejdź do logowania na portalu https://mojepodatki.um.warszawa.pl z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.